Evenementen

Naast de judo-technische activiteiten heeft Budokai ook andere activiteiten georganiseerd. Activiteiten ten behoeve van de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van leden, naamsbekendheid genereren of het vergaren van financiële middelen. Hiervoor heeft Budokai Glanerbrug een activiteitencommissie aangesteld bestaande uit: Carol Fokkens, Evelien Huijgen, Suzie Fokkens en onder toeziend oog van secretaris Gea Beute. 

Bowlen

Op 11 februari trokken de leden van Budokai hun kleurrijke bowlingshirts aan en vertrokken zij naar een bowlingcentrum. Gelach vulde de lucht terwijl ze hun bowlingschoenen aantrokken en hun ballen kozen. Met opwinding en vastberadenheid lanceerden ze de ballen over de glanzende baan, sommigen met onverwachte vaardigheid, anderen met luidruchtige missers. Tussen de games door deelden ze verhalen over hun judo-avonturen en moedigden elkaar aan. Na afloop vierden ze hun inspanningen met een verfrissend drankje, een patatje en de belofte om zowel op de tatami als op de bowlingbaan nog meer successen te behalen. 

Sponsorloop

Voor de leuke activiteiten is geld nodig, onder andere hiervoor is geld nodig. Dit is daarom wij jaarlijks een sponsorloop organiseren. Met enthousiasme verzamelden de judoka’s zich op het sportterrein, klaar om hun steentje bij te dragen en tegelijkertijd hun conditie te testen. Ouders, vrienden en supporters moedigden hen aan langs de route, die over het terrein slingerde. De judoka’s, gedreven door hun passie voor judo en het verlangen om te helpen, liepen vol overgave en vastberadenheid. Sommigen sprintten vooruit, anderen namen een meer gestaag tempo aan, maar allemaal met dezelfde vastberadenheid om de finishlijn te halen. Na afloop werden broodjes hamburger, broodjes braadworst of poffertjes gegeten. De opbrengst van de sponsorloop werd overhandigd aan de penningmeester om te onderzoeken welke activiteiten we kunnen gaan doen. Het evenement bracht niet alleen geld op voor de kas, maar versterkte ook de banden binnen de judogemeenschap en benadrukte het belang van samenwerking en het helpen van elkaar. De opbrengsten zullen in het hoofdstuk Financiën besproken worden. Dit jaar zijn we gestart met een gezamenlijke warming-up en liep iedereen op hetzelfde moment. Dit heeft gezorgd voor meer saamhorigheid en dit willen we graag blijven stimuleren

Seizoen afsluiting

We hebben het seizoen 2022-2023 afgesloten met een spelletjesmiddag. Deze middag werd georganiseerd door de activiteitencommissie en zij hebben meerdere spellen voorbereid voor de kinderen.

Bruggerfestijn

Om naamsbekendheid te vergaren hebben we, net als vorig jaar, deelgenomen aan het Bruggerfestijn te Glanerbrug. Hier zijn verschillende organisaties die zichzelf kenbaar maken. De activiteitencommissie heeft gezorgd voor een kraam en matten om demonstraties te geven. Naast dat wij ons van onze beste kant hebben laten zien, zijn er ook financiële middelen opgehaald. Ook dit zal het volgende hoofdstuk besproken worden. Naast dat de activiteitencommissie aanwezig was, waren er ook leden die ondersteuning en demonstraties gaven. Het was goed om te zien dat voorbijgangers bleven staan kijken naar wat er op de mat gebeurde. Al met al was het, ondanks de hitte, een geslaagde dag.

Vossenjacht

De activiteitencommissie organiseerde een spannende vossenjacht die de leden van alle leeftijden en niveaus samenbracht voor een avond vol avontuur. Gewapend met kaarten en aanwijzingen begonnen de deelnemers aan hun zoektocht door de nabijgelegen bossen en paden. Terwijl ze hun weg baanden door het groen, werkten ze samen, gebruikmakend van hun judo-vaardigheden om obstakels te overwinnen en aanwijzingen te ontcijferen.

Onderweg stuitten ze op ‘vossen’, vermomde clubleden die hen uitdaagden met ludieke opdrachten en puzzels. De sfeer was gevuld met gelach en opwinding terwijl ze samenwerkten om de uitdagingen te volbrengen en de ‘vossen’ te vinden. Na uren van zoeken en samenwerken keerden de vermoeide maar voldane judoka’s terug naar de club, waar ze werden beloond met prijzen, lekker eten en lof voor hun inzet en vastberadenheid tijdens deze gedenkwaardige vossenjacht. Het evenement versterkte niet alleen de banden binnen de judogemeenschap, maar liet ook zien hoe teamwork en plezier hand in hand gaan.

Pieten

De vrijdag voor pakjesavond stond in het teken van hoog bezoek. Er kwamen namelijk twee pieten langs met opdrachten en lekkers.
De judoka’s moesten laten zien wat zij geleerd hebben, zo moesten zij valbreken, sluipen om pepernoten te kunnen pakken en hun pakjes verdedigen tegen de leraren. Dit hebben zij zo uitermate goed gedaan dat zij naast een chocoladeletter en strooigoed, ook nog een waar pietendiploma hebben mogen ontvangen.