Home

Budokai Glanerbrug;  Judo is voor iedereen mogelijk

Omdat ze niet tevreden waren over het bestaande aanbod besloten Paul Leferink en Arie Gering op 28 december 1994 judovereniging BUDOKAI Glanerbrug te starten.

Die overtuiging van toen, Judo toegankelijk maken voor iedereen, ongeacht de (fysieke) gesteldheid, afkomst, recreatief of wedstrijdgerichtheid is nog steeds voelbaar. “De kinderen moeten plezier hebben in hun sport. Het is goed voor hun lichamelijke ontwikkeling en zelfvertrouwen” aldus Arie Gering. Inmiddels is Paul Leferink helaas niet meer actief voor de vereniging, hij is verhuisd voor zijn werk naar de randstad, vult Gerlo Prinsen aan. “Judo is vooral heel erg leuk om te doen. Het is een sport waarbij je zo’n beetje al je spiergroepen gebruikt en ook nog een leuk wedstrijd element bevat”.  Arie en Gerlo zijn overigens zelf zeer beoefende judoka’s. Arie heeft de zwarte band, tweede Dan en Gerlo zelfs de derde Dan.

De vereniging is erg gezond met een goed team vrijwilligers. Het ledental is in de afgelopen jaren gegroeid. De trainingen worden vanaf het begin gehouden in het speeltuingebouw aan de J.Roggeveenstraat 33 te Glanerbrug.

“Naast leeftijd kijken we ook zeer zeker hoe het kind zich ontwikkeld en welke groep het best past” aldus Arie en Gerlo. Bij de jongere kinderen komen er naast judo zeer zeker spelelementen aan te pas, terwijl het bij de ouderen veel meer gaat om technisch judo. En uiteraard organiseren we elk jaar leuke dingen.  Bowlen in februari, sponsorloop in april of mei, bandenexamen en clubkampioenschappen, speurtocht in oktober en een bezoek van Pieten in december.

Kom gerust eens kijken op vrijdagavond. Een proefles is ook altijd mogelijk, we hebben leenpakken in allerlei maten.

Het laatste nieuws over onze judovereniging vind je op de website en op onze Facebook pagina en Instagram.